Me Sahyadri June 2017

/ Sahyadri Geographic by Vivek Kale
 

 
 


 

Me Sahyadri
June 2017
Volume 4, number 6, # 48
Please use minimum 1280 pixel horizontal screen resolution for viewing. Please be patient while all the images in webpage are loaded. Please do not use the images for any commercial use without permission. Text in Marathi and English is not exact translation. Please give sufficient time to allow the photographs to load. Special thanks to all those who helped me during the compilation and for the help and guidance during the activity.
 
देशाची आर्थिक प्रगती व्हावी असे सर्व नागरिकांना वाटणे सहाजिक आहे. अर्थकारणामुळे मिळणारा रोजगार, समृद्धी यासाठी सर्वांनाच आर्थिक प्रगती हवी हवीशी वाटते. आर्थिक प्रगती होताना, त्याचा दिर्घकाळात समाजावर, निसर्गावर, वातावरणावर दुष्परिणाम होणार नाही याची काळजी घेणे महत्वाचे आहे. मनुष्याच्या भावी पिढ्यांना पाणी, शुद्ध हवा, योग्य वातावरण मिळत रहावे अशी भावना मनात रुजणे महत्वाचे आहे. वाढत्या आर्थिक प्रगतीमुळे नैसर्गिक संपदेवर ताण येतो. प्रगतीसाठी प्रदुषण होते. जंगले, माळराने, व इतर अधिवास नष्ट होतात. वसुंधरेवर रहाणाऱ्या इतर जीवांचा मात्र मनुष्य फारसा विचार करत नाही. आर्थिक प्रगती करताना, मनुष्य निसर्गाची हानी करत आहे. मुळताच माणसाला निसर्गाचे महत्व समजणे हे सध्याच्या आपल्या प्रगत जीवनशैली मुळे अवघड झाले आहे. आर्थिक प्रगती, समाजाची प्रगती व निसर्ग संपदेची निगा, यांचा समतोल राखणे काळाची गरज आहे.
सह्याद्री (पश्चिम घाट) हा एक नैसर्गिक संपदेचा, वैविध्यतेचा, भौगोलिक व ऐतिहासिक ठेवा आहे. वाढत्या मानवी अतिक्रमणाचा, सह्याद्रीच्या विविध घटकांवर होणारा दुष्परिणाम भविष्यात आपल्यालाच धोका निर्माण करेल, यात शंका नाही. शुद्ध पाणी, हवा व उर्जा, भावी पिढीला मिळण्यासाठी, नंद्यांचे उगम असलेला सह्याद्री व त्याभागातील जंगले टिकवणे महत्वाचे आहे. सह्याद्रीच्या महत्वाच्या घटकांचे महत्व छायाचित्रांद्वारे प्रकट करण्याचा मी येथे प्रयत्न केला आहे. येथील पक्षी, प्राणी, वनस्पती, अधिवास, किल्ले व लेणी अशा विविध विषयांबद्दल आपण समजुन घेऊ.
As the economic development has taken the center stage, the balance between the environmental sustenance and socio economic development will be under the scanner. As most experts with balanced views have proclaimed, Indian wildlife and ecological system sustenance will be under threat, unless precautions are taken with the help of appropriate research and long term national interests. As we encounter the economic development, many habitats which indirectly or directly help sustainable development will be damaged. The awareness to gauge the success by sustainable development and not by year to year growth is a distant dream any environmentalist will assume in current scenario.
Western ghats, or Sahyadri as we all call it as, is a treasure trove of spectacular landscapes, biodiversity, flora, fauna, some amazing geological wonders and man made monuments. With the increasing pressure from human encroachment, all these elements are under stress and in turn are under depletion. Western ghats should be left untouched by human beings, to protect their future generations from getting short of resources, such as water, energy and clean air. The important elements of western ghats, which need protection are highlighted in the new version of Photo journal, Me Sahyadri Magazine. The current issue has some photographs and information about the herostone monuments (Veergal) from the north Western Ghats.
 

 

““
 
Me Sahyadri – June 2017
 
वीरगळ हे एक स्मारक असते. एखाद्या शूर वीराच्या स्मरणार्थ हे स्मारक उभे केलेले असते. शूर वीर पुरुष अथवा स्त्री ने कोणत्या कारणास्तव आपले प्राण दिले याचे स्पष्टीकरण आपल्याला बहुतांश वीरगळीमध्ये पहावयास मिळते. राजासाठी लढाई करताना, चोरांपासुन गावातील गुरांचे रक्षण करताना, शिकार करताना, स्त्रीयांचे रक्षण करताना व इतर अनेक कारणास्तव वीर मरण प्राप्त झाल्यावर स्मरणार्थ वीरगळी उभारलेल्या दिसतात. वीरगळी युद्धाच्या ठिकाणी अथवा देवळाजवळ, गावात आढळतात. भारताच्या विविध राज्यांमध्ये विविध आकाराच्या व रचना असलेल्या वीरगळी आढळतात. बहुतांश वीरगळी इसविसन पूर्व ३०० ते इसविसन नंतर १८०० या काळात उभारलेल्या असाव्यात. बहुतांशः वीरगळींवर तीन ते पाच चित्र पट कोरलेले आढळतात. सर्वात खालच्या पटावर लढाईचे चित्र कोरलेले असते. यात लढाईचे कारण स्पष्ट होते. मधल्या पटावर वीर देवदूत अथवा अप्सरांबरोबर स्वर्गरोहण करत असल्याचे चित्र कोरलेले असते. सर्वात वरच्या पटावर वीर देवासमोर पुजा करत असल्याचे चित्र कोरलेले असते. कर्नाटक राज्यात बऱ्याच वीरगळींवर शिलालेख आढळतात. महराष्ट्रात काही तुरळक अपवाद वगळता वीरगळींवर शिलालेख आढळत नाहीत. महाराष्ट्रात बऱ्याच ठिकाणी वीरगळींवर एकच पट पहायला मिळतो. या वीरगळींवर वीराचे चित्र कोरलेले आढळते. आपल्या महाराष्ट्रात बहुतांशः वीरगळी गावात, देवळाजवळ, माळरानावर उघड़्यावर पडलेल्या दिसतात. उन, पाऊस, वारा यामुळे वीरगळींची झीज होते. काही गावात वीरगळी जतन केलेल्या दिसतात तर काही ठिकाणी वीरगळींचा अर्थ न उमगल्याने त्या उपेक्षित आणी चुकीच्या ठिकाणी पडलेल्या/वापरलेल्या दिसतात. प्रबोधनासाठी वीरगळींचे महत्व समजावुन सांगता येईल असे एक लहान माहिती पत्रक बनवण्याचे मी ठरवले आहे. इच्छुकांनी यासाठी माहिती, कल्पना आणी छायाचित्रे द्यावीत अशी नम्र विनंती आहे.
Hero stone is a memorial made of stone. It is dedicated to a brave man or woman who sacrificed his or her life for the cause of king or public in war, battlefield; cattle raids and safeguarding life and dignity of women from miscreants. In hero’s commemoration the village men or his relatives erected a hero stone in front of the temple or in the village forum. In India, herostones were erected between 3rd century BC and 18th century AD. The herostones can be seen in states of Rajasthan, Gujrat, Madhyapradesh, Maharashtra, Karnataka, Goa, Tamilnadu, Kerala and other states. The herostones in India often carry bas relief panels with figures and ornamentation carved on the stone. Some of the herostones also have the inscriptions. The herostones found in Mahaharashtra do not have inscriptions with few exceptions. In Maharashtra hero stones are called as Veergal in Marathi. The largest number of Hero stones are found in state of Karnataka. The hero stones are called as Veeragallu in Kannada. A hero stone is usually divided into three panels. Occasionally the hero stone has four or five panels. However some hero stones are simple herostones with a single panel showing the image of the hero. The lower panels of Hero stone displays battle scenes, or the event in which the hero died. This section generally depicts the reason for his /her death. The middle panel depicts the hero being lifted towards the heaven acompanied by angels and the upper panel usually depicts the hero worshipping a deity such as Shiva linga. In this photoessay let us have a look at few of the hero stones from the Kikali village from Satara district, Maharashtra, India.
 

 

““ 
The banner has been published here to improve the awareness of the trekkers and tourists visiting the various mountain forts, mountains in north western ghats. Please avoid accidents, by following good outdoor ethics such as no swimming in cisterns at mountain forts, no rock climbing without proper technical equipment and expertise. Please do not adventure, trek with any group or individually without understanding the risks associated. The frequency of the solo trekker fatalities have increased recently. Please strictly avoid solo treks. Please also avoid treks to mountains in large commercial groups, as it leads to damage to biodiversity of these high elevation ecological islands. Please respect the wildlife and biodiversity of the region. This has become more important as the ever increasing human interference is leading to severe damage to fragile ecosystems. Please be aware of the wildlife and biodiversity of the mountains before visiting these mountains. Please follow outdoor ethics. Follow ASI and Forest department rules. The concept of use of symbols for outdoor ethics was conceived and designed by "Sahyadri Trekker Bloggers Group".
 
 

 

 
1. Veergal (Herostone), Kikali village, Satara district, India
 
वीरगळ १
पृष्ठभाग : १
चित्रपट् : ४
वीर् संख्या : २ (एक् स्त्री आणी एक् पुरुष्)
देवदुत संख्या : ४ (चार् स्त्री)
कारण् : पुरुष् आणी स्त्री यांना लढाई मध्ये वीरगती प्राप्त् झाली. (स्त्री चे संरक्षण् करताना) पुज्य देव् : शिव् लिंग् आणी नंदी (वरच्या चित्रपटात्)
ठिकाण् : किकली (सातारा जिल्हा), महाराष्ट्र
Veergal 1
Number of Sides :1
Number of Panels :4
Number of Heros :2 (One man and one woman)
Number of Angels :4 (four women)
Reason : Man and woman died in the battle, probabaly protecting the woman from invaders.
Deity being prayed : Shiva Linga with Nandi (in top panel)
Location : Kikali, Satara, Maharashtra
 

 

 
2. Veergal (Herostone), Kikali village, Satara district, India
 
वीरगळ २
पृष्ठभाग : १
चित्रपट् : ४
वीर् संख्या : १ ( एक् पुरुष्)
देवदुत संख्या : २ (दोन् स्त्री)
कारण् : पुरुषास् लढाई मध्ये वीरगती प्राप्त् झाली.
पुज्य देव् : शिव् लिंग् आणी नंदी (वरच्या चित्रपटात्)
ठिकाण् : किकली (सातारा जिल्हा), महाराष्ट्र
Veergal 2
Number of Sides :1
Number of Panels :4
Number of Heros :1 (One man)
Number of Angels :2 (two women)
Reason : Man died during the battle.
Deity being prayed : Shiva Linga with Nandi (in top panel)
Location : Kikali, Satara, Maharashtra
 

 

 
3. Veergal (Herostone), Kikali village, Satara district, India
 
वीरगळ ३
पृष्ठभाग : १
चित्रपट् : ३
वीर् संख्या : १ ( एक् पुरुष्)
देवदुत संख्या : २ (दोन् स्त्री)
कारण् : पुरुषास् लढाई मध्ये वीरगती प्राप्त् झाली.
पुज्य देव् : शिव् लिंग् (वरच्या चित्रपटात्)
ठिकाण् : किकली (सातारा जिल्हा), महाराष्ट्र
Veergal 3
Number of Sides :1
Number of Panels :3
Number of Heros :1 (One man)
Number of Angels :2 (two women)
Reason : Man died during the battle.
Deity being prayed : Shiva Linga (in top panel)
Location : Kikali, Satara, Maharashtra
 

 

 
4. Veergal (Herostone), Kikali village, Satara district, India
 
वीरगळ ४
पृष्ठभाग : १
चित्रपट् : ३
वीर् संख्या : १ ( एक् पुरुष्)
देवदुत संख्या : २ (दोन् स्त्री)
कारण् : पुरुषास् लढाई मध्ये वीरगती प्राप्त् झाली.
पुज्य देव् : शिव् लिंग् (वरच्या चित्रपटात्)
ठिकाण् : किकली (सातारा जिल्हा), महाराष्ट्र
Veergal 4
Number of Sides :1
Number of Panels :3
Number of Heros :1 (One man)
Number of Angels :2 (two women)
Reason : Man died during the battle.
Deity being prayed : Shiva Linga (in top panel)
Location : Kikali, Satara, Maharashtra
 

 

 
5. Veergal (Herostone), Kikali village, Satara district, India
 
वीरगळ ५
पृष्ठभाग : १
चित्रपट् : ३
वीर् संख्या : १ ( एक् पुरुष्)
देवदुत संख्या : ४ (चार् स्त्री)
कारण् : पुरुषास् लढाई मध्ये वीरगती प्राप्त् झाली.
पुज्य देव् : शिव् लिंग् आणी नंदी (वरच्या चित्रपटात्)
ठिकाण् : किकली (सातारा जिल्हा), महाराष्ट्र
Veergal 5
Number of Sides :1
Number of Panels :3
Number of Heros :1 (One man)
Number of Angels :4 (four women)
Reason : Man died during the battle (protecting woman?).
Deity being prayed : Shiva Linga with Nandi (in top panel)
Location : Kikali, Satara, Maharashtra
 

 

 
6. Veergal (Herostone), Kikali village, Satara district, India
 
वीरगळ ६
पृष्ठभाग : १
चित्रपट् : ३
वीर् संख्या : १ ( एक् पुरुष्)
देवदुत संख्या : २ (दोन् स्त्री)
कारण् : पुरुषास् लढाई मध्ये वीरगती प्राप्त् झाली.
पुज्य देव् : शिव् लिंग् (वरच्या चित्रपटात्)
ठिकाण् : किकली (सातारा जिल्हा), महाराष्ट्र
Veergal 6
Number of Sides :1
Number of Panels :3
Number of Heros :1 (One man)
Number of Angels :2 (two women)
Reason : Man died during the battle.
Deity being prayed : Shiva Linga (in top panel)
Location : Kikali, Satara, Maharashtra
 

 

 
7. Veergal (Herostone), Kikali village, Satara district, India
 
वीरगळ ७
पृष्ठभाग : १
चित्रपट् : ३
वीर् संख्या : १ ( एक् पुरुष्)
देवदुत संख्या : २ (दोन् स्त्री)
कारण् : पुरुषास् लढाई मध्ये वीरगती प्राप्त् झाली.
पुज्य देव् : शिव् लिंग् (वरच्या चित्रपटात्)
ठिकाण् : किकली (सातारा जिल्हा), महाराष्ट्र
Veergal 7
Number of Sides :1
Number of Panels :3
Number of Heros :1 (One man)
Number of Angels :2 (two women)
Reason : Man died during the battle.
Deity being prayed : Shiva Linga with Nandi (in top panel)
Location : Kikali, Satara, Maharashtra
 

 

 
8. Veergal (Herostone), Kikali village, Satara district, India
 
वीरगळ ८
पृष्ठभाग : १
चित्रपट् : ३
वीर् संख्या : १ ( एक् पुरुष्)
देवदुत संख्या : २ (दोन् स्त्री)
कारण् : पुरुषास् लढाई मध्ये वीरगती प्राप्त् झाली.
पुज्य देव् : शिव् लिंग् (वरच्या चित्रपटात्)
ठिकाण् : किकली (सातारा जिल्हा), महाराष्ट्र
Veergal 8
Number of Sides :1
Number of Panels :3
Number of Heros :1 (One man)
Number of Angels :2 (two women)
Reason : Man died during the battle.
Deity being prayed : Shiva Linga (in top panel)
Location : Kikali, Satara, Maharashtra
 

 

 
9. Veergal (Herostone), Kikali village, Satara district, India
 
वीरगळ ९
पृष्ठभाग : १
चित्रपट् : ३
वीर् संख्या : १ ( एक् पुरुष्)
देवदुत संख्या : 0
कारण् : पुरुष वीराने स्वत्:ला मारुन् वीरत्व प्राप्त् केले. (लढाईच्या आधी/दरम्यान्)
पुज्य देव् : शिव् लिंग् (वरच्या चित्रपटात्)
ठिकाण् : किकली (सातारा जिल्हा), महाराष्ट्र
Veergal 9
Number of Sides :1
Number of Panels :3
Number of Heros :1 (One man)
Number of Angels :0 (no such panel)
Reason : Man died due to self killing during/before the battle.
Deity being prayed : Shiva Linga alone (in top panel)
Location : Kikali, Satara, Maharashtra
 

 

 
10. Veergal (Herostone), Kikali village, Satara district, India
 
वीरगळ १०
पृष्ठभाग : १
चित्रपट् : ३
वीर् संख्या : १ ( एक् पुरुष्)
देवदुत संख्या : २ (दोन् स्त्री)
कारण् : पुरुषास् लढाई मध्ये वीरगती प्राप्त् झाली.
पुज्य देव् : शिव् लिंग् (वरच्या चित्रपटात्)
ठिकाण् : किकली (सातारा जिल्हा), महाराष्ट्र
Veergal 10
Number of Sides :1
Number of Panels :3
Number of Heros :1 (One man)
Number of Angels :2
Reason : Man died the battle.
Deity being prayed : Shiva Linga (in top panel)
Location : Kikali, Satara, Maharashtra
 

 

 
11. Veergal (Herostone), Kikali village, Satara district, India
 
वीरगळ ११
पृष्ठभाग : १
चित्रपट् : ३
वीर् संख्या : १ ( एक् पुरुष्)
देवदुत संख्या : २ (दोन् स्त्री)
कारण् : पुरुषास् लढाई मध्ये वीरगती प्राप्त् झाली.
पुज्य देव् : शिव् लिंग् (वरच्या चित्रपटात्)
ठिकाण् : किकली (सातारा जिल्हा), महाराष्ट्र
Veergal 11
Number of Sides :1
Number of Panels :3
Number of Heros :1 (One man)
Number of Angels :2
Reason : Man died the battle.
Deity being prayed : Shiva Linga (in top panel)
Location : Kikali, Satara, Maharashtra
 

 

 
12. Veergal (Herostone), Kikali village, Satara district, India
 
वीरगळ १२
पृष्ठभाग : १
चित्रपट् : ३
वीर् संख्या : एक् घोडेस्वार् आणी एक् घोडा
देवदुत संख्या : २ (दोन् स्त्री)
कारण् : पुरुषास् लढाई मध्ये वीरगती प्राप्त् झाली. दोन्ही हातात् शस्त्रे असलेला घोडेस्वारास् आणी घोड्यास् युद्धात् वीरमरण् आले.
पुज्य देव् : शिव् लिंग् (वरच्या चित्रपटात्)
ठिकाण् : किकली (सातारा जिल्हा), महाराष्ट्र
Veergal 12
Number of Sides :1
Number of Panels :3
Number of Heros :1 (One man on horse) and horse
Number of Angels :2
Reason : Man died the Equestrian Battle along with his horse. Note weapans in both the hands of equestrian warrior
Deity being prayed : Shiva Linga (in top panel)
Location : Kikali, Satara, Maharashtra
 

 

 
13. Veergal (Herostone), Kikali village, Satara district, India
 
वीरगळ १३
पृष्ठभाग : १
चित्रपट् : ३
वीर् संख्या : १ ( एक् पुरुष्)
देवदुत संख्या : २ (दोन् स्त्री)
कारण् : पुरुषास् लढाई मध्ये वीरगती प्राप्त् झाली.
पुज्य देव् : शिव् लिंग् (वरच्या चित्रपटात्)
ठिकाण् : किकली (सातारा जिल्हा), महाराष्ट्र
Veergal 13
Number of Sides :1
Number of Panels :3
Number of Heros :1 (One man)
Number of Angels :2 (two women)
Reason : Man died during the battle
Deity being prayed : Shiva Linga (in top panel)
Location : Kikali, Satara, Maharashtra
 

 

 
14. Veergal (Herostone), Kikali village, Satara district, India
 
वीरगळ १४
पृष्ठभाग : १
चित्रपट् : ३
वीर् संख्या : १ ( एक् पुरुष्)
देवदुत संख्या : ४ (स्त्री)
कारण् : पुरुषास् लढाई मध्ये वीरगती प्राप्त् झाली.
पुज्य देव् : शिव् लिंग् आणी नंदी (वरच्या चित्रपटात्)
ठिकाण् : किकली (सातारा जिल्हा), महाराष्ट्र
Veergal 14
Number of Sides :1
Number of Panels :3
Number of Heros :1 (One man)
Number of Angels :4 (four women)
Reason : Man died during the battle
Deity being prayed : Shiva Linga with nandi(in top panel)
Location : Kikali, Satara, Maharashtra
 

 

 
15. Veergal (Herostone), Kikali village, Satara district, India
 
वीरगळ १५
पृष्ठभाग : १
चित्रपट् : ३ (तुटलेला)
वीर् संख्या : १/२ ( पुरुष्)
देवदुत संख्या : तुटलेला चित्रपटात्
कारण् : पुरुषास् लढाई मध्ये वीरगती प्राप्त् झाली.
पुज्य देव् : तुटलेला चित्रपटात्
ठिकाण् : किकली (सातारा जिल्हा), महाराष्ट्र
Veergal 15
Number of Sides :1
Number of Panels :3 ? broken
Number of Heros :1/2 (One/two men)
Number of Angels : panel broken
Reason : Man/Men died during the battle/multiple battles.
Deity being prayed : panel broken
Location : Kikali, Satara, Maharashtra
 

 

 
16. Veergal (Herostone), Kikali village, Satara district, India
 
वीरगळ् १६
पृष्ठभाग : १
चित्रपट् : ३
वीर् संख्या : १ पुरुष् आणी १ स्त्री
देवदुत संख्या : ३ (स्त्री)
कारण् : पुरुष् आणी स्त्री यांना लढाई मध्ये वीरगती प्राप्त् झाली. (स्त्री चे संरक्षण् करताना ?)
पुज्य देव् : शिव् लिंग्
ठिकाण् : किकली (सातारा जिल्हा), महाराष्ट्र
Veergal 16
Number of Sides :1
Number of Panels :3
Number of Heros :2 (One man and one woman)
Number of Angels : 3 (three women)
Reason : Man and woman died during the battle. (protecting woman ?)
Deity being prayed : Shiva Linga
Location : Kikali, Satara, Maharashtra
 

 

 
17. Veergal (Herostone), Kikali village, Satara district, India
 
वीरगळ् १७
पृष्ठभाग : १
चित्रपट् : ३
वीर् संख्या : १ ( एक् पुरुष्)
देवदुत संख्या : ४ (स्त्री)
कारण् : पुरुषास् लढाई मध्ये वीरगती प्राप्त् झाली.
पुज्य देव् : शिव् लिंग् (वरच्या चित्रपटात्)
ठिकाण् : किकली (सातारा जिल्हा), महाराष्ट्र
Veergal 17
Number of Sides :1
Number of Panels :3
Number of Heros :1(One man)
Number of Angels : 4 (four women)
Reason : Man died during the battle.
Deity being prayed : Shiva Linga
Location : Kikali, Satara, Maharashtra
 

 

 
18. Veergal (Herostone), Kikali village, Satara district, India
 
वीरगळ् १८
पृष्ठभाग : १
चित्रपट् : ३
वीर् संख्या : १ ( एक् पुरुष्)
देवदुत संख्या : २ (दोन् स्त्री)
कारण् : पुरुषास् घोडेस्वारांशी झालेल्या लढाई मध्ये वीरगती प्राप्त् झाली.
पुज्य देव् : शिव् लिंग् आणी नंदी (वरच्या चित्रपटात्)
ठिकाण् : किकली (सातारा जिल्हा), महाराष्ट्र
Veergal 18
Number of Sides :1
Number of Panels :3
Number of Heros :1(One man)
Number of Angels : 2 (women)
Reason : Man died during the battle fighting with invaders on horse.
Deity being prayed : Shiva Linga
Location : Kikali, Satara, Maharashtra
 

 

 
19. Veergal (Herostone), Kikali village, Satara district, India
 
वीरगळ १९
पृष्ठभाग : १
चित्रपट् : ४ (अलंकृत्)
वीर् संख्या : ३( एक् मह्त्वाचे पद् असलेला पुरुष् आणी त्याचे २ सहकारी)
देवदुत संख्या : ४ (स्त्री)
कारण् : पुरुषांना लढाई मध्ये वीरगती प्राप्त् झाली.
पुज्य देव् : शिव् लिंग् आणी नंदी (वरच्या चित्रपटात्)
ठिकाण् : किकली (सातारा जिल्हा), महाराष्ट्र
Veergal 19
Number of Sides :1
Number of Panels :4
Number of Heros :2/3 (two/three men, One important person with his subordinates).
Number of Angels : 4 (four women)
Reason : Important Man along with his subordinates died during the battle fighting with invaders on horse. Note the ornamentation on this Herostone.
Deity being prayed : Shiva Linga with Nandi
Location : Kikali, Satara, Maharashtra
 

 

 
20. Veergal (Herostone), Kikali village, Satara district, India
 
वीरगळ २०
पृष्ठभाग : १
चित्रपट् : ४ (अलंकृत्)
वीर् संख्या : १( एक् पुरुष् )
देवदुत संख्या : ४ (स्त्री)
कारण् : गोरक्षण् करताना झालेल्या लढाईत् पुरषाला वीरमरण् प्राप्त् झाले.
पुज्य देव् : वरचा चित्रपट् तुटला आहे.
ठिकाण् : किकली (सातारा जिल्हा), महाराष्ट्र
Veergal 20
Number of Sides :1
Number of Panels :4 , top one seems broken
Number of Heros :1(One man)
Number of Angels : 4 (four women)
Reason : Man died during the battle fighting with invaders, while protecting his cows.
Deity being prayed : top Panel broken
Location : Kikali, Satara, Maharashtra
 
 
 
 


For any queries and suggestions contact at kale_v@rediffmail.com